والدین عزیز؛ زیر قول هایتان نزنید

کودکان روحیه بسیار حساسی دارند هنگامی‌که والدین به آنها قول می‌دهند و به آن عمل نمی‌کنند تا سال‌های طولانی در ذهن آنها باقی می‌ماند زیرا تصور می‌کنند برای پدرومادر اهمیت ندارند.

والدین عزیز؛ زیر قول هایتان نزنید

آسیب جدی که زیرقول زدن و بدقولی والدین به زندگی کودکان می زند

به گزارش اقتصاد آنلاین، گاهی اوقات والدین وعده هایی را به فرزندان خود می دهند که بعدتر یا آن را فراموش می کنند یا از پس قولی که داده اند بر نخواهند آمد یا دلیل دیگری برای خلف وعده خود خواهند داشت، دلیل هر چه که باید «بدقولی» همانقدر که برای فرزند ما بد است از سوی والدین هم کار خوبی به شمار نمی رود و گاها تبعات جبران ناپذیر اما پنهانی دارد. در ادامه بیشتر در این باره نوشته ایم که می خوانید:

والدین دروغگو

برای تربیت فرزندان به آنها یاد می‌دهیم بدقولی رفتار بسیار ناپسندی است و از او توقع داریم به قول‌هایی که می‌دهد عمل کند. از این رو بایدسعی کنیم اگز وعده‌ای به کودک می‌دهیم حتما به آن عمل کنیم در غیراین‌صورت از نظر کودک دروغگو خواهیم بود.

بی‌ارزشی کودک

 چه زمانی ترس کودکان غیرطبیعی است؟

هنگامی‌که به هردلیل به قول‌هایی که به کودک داده‌ایم عمل نمی‌کنیم او احساس می کند. برای ما اهمیتی ندارد زیرا آنچه برای او اولویت است برا یما فراموش شده است و اهمیتی ندارد.

وقتی به قول های خود عمل می کنید، باعث می شود شما یک قهرمان در چشم کودک خود باشید و همیشه برای او بهترین الگو خواهید بود.

آموزش بدقولی

والدین الگویی برای فرزندان خود محسوب می‌شوند و زمانی که به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند، ممکن است کودکان از این الگوی فکری پیروی کنند زیرا با این رفتار او را به این سمت سوق می‌دهیم.

از بین رفتن اعتماد

با قولی که به کودکان می‌دهیم باعث می‌شویم حس اعتماد در او ایجاد شود و هنگامی‌که به هر دلیل به آن عمل نمی‌کنیم این اعتماد به خیانت تبدیل می‌شود، ممکن است فرزندانمان احساس گم شدگی کنند، به خصوص وقتی که خیلی جوان تر از آن چیزی هستند که مفهوم قول دادن و نگه داشتن آن را درک کنند.

زمانی که قول می‌دهید و به آن عمل می‌کنید، کودک می‌داند شما کسی هستید که می‌تواند به او تکیه کند، کسی که هرکاری برای حمایت از کودکش را انجام می‌دهد فقط مطمئن شوید که وعده‌هایی را که می‌توانید انجام دهید بگویید تا بد قول نشوید.

 

منبع: آنا
ارسال نظر