افزایش وقوع جرایم در سال ۱۴۰۰ / آمار سرقت در کشور در حال افزایش است

اطلاعات مندرج در گزارش مرکز آمار می گوید در سال ۱۴۰۰ موارد وقوع جرم افزایش داشته است.

افزایش وقوع جرایم در سال ۱۴۰۰ / آمار سرقت در کشور در حال افزایش است

 به گزارش اقتصاد آنلاین، اطلاعات مندرج در گزارش مرکز آمار می گوید در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۱۶ قتل، ۵۰۸۵ مرگ مشکوک به خودکشی و ۲۴۸۰۶ مرگ مشکوک رخ داده که در هر سه مورد با افزایش نسبت به سال قبل و افق ده ساله قبل مواجه بوده ایم.

 همچنین در سال مورد اشاره ۶۱۵ هزار فقره نزاع فردی و ۶۸۰۰ فقره نزاع دسته جمعی رخ داده که نسبت به سال قبل قدری کاهش نشان می دهد.

 از سویی این گزارش به ما می گوید، آمار سرقت در کشور در حال افزایش است به گونه ای که از ۵۴۵ هزار فقره وقوع سرقت در سال ۱۳۹۱ به ۹۰۳ هزار سرقت در سال ۱۴۰۰ رسیده ایم. در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۴۶ هزار نفر به جرم سرقت دستگیر شده اند.

منبع: جماران
ارسال نظر
ارسال نظر