آمار قربانیان چهارشنبه آخر سال

براساس آمار، ۴۰ درصد قربانیان چهارشنبه آخر سال در سنین ۱۶ تا ۱۸ سال هستند.

براساس آمار ٧٩ درصد از تلفات چهارشنبه‌های آخر سال را مردان و ٢١ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

چهارشنبه سوری

 

ارسال نظر
ارسال نظر