تعلیق عضویت ۱۲ نفر از خانم ها در کتابخانه ملی به دلیل عدم حجاب

خبرگزاری حامی دولت مدعی شده که «۱۲ نفر از کسانی که نسبت به تذکرات کتابخانه ملی بی‌اعتنایی کردند، دعوت شدند تا تعهد کتبی بدهند که رعایت می‌کنند. تا بدین لحظه چهار نفر این تعهد را انجام داده‌اند و عضویت‌شان به حالت قبل برگشته است.»

تعلیق عضویت ۱۲ نفر از خانم ها در کتابخانه ملی به دلیل عدم حجاب

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس؛  «۱۲ نفر از کسانی که نسبت به تذکرات کتابخانه ملی بی‌اعتنایی کردند، دعوت شدند تا تعهد کتبی بدهند که رعایت می‌کنند. تا بدین لحظه چهار نفر این تعهد را انجام داده‌اند و عضویت‌شان به حالت قبل برگشته است.»

پیش از این، گروهی از اعضای کتابخانه ملی در بیانیه‌ای اعتراضی از تعلیق زنان عضو این نهاد عمومی، به دلیل «بی حجابی» خبر داده بودند.

در این بیانیه آمده است «در آغاز هفته‌ جاری پیامکی با این مضمون از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تعدادی از کاربران زن ارسال شده است: «خانم ...، به شماره عضویت ...، باسلام، به‌دلیل عدم رعایت مقررات شیوه‌نامه پذیرش و عضویت در مندرج در ماده ١٠، بند ٧، کارت عضویت شما به‌مدت یک‌ماه تعلیق می‌گردد.»بند مذکور درباره پایبندی به حجاب و شئونات اسلامی است.

تعلیق عضویت ۱۲ نفر از خانم ها در کتابخانه ملی به دلیل عدم حجاب

منبع: فارس
ارسال نظر
ارسال نظر