حیرت امدادگر سوییسی از میزان فاجعه زلزله ترکیه + عکس

امدادگر سوئیسی که به هاتای ترکیه آمده است یک کودک ۳ ساله که خانواده اش را از دست داده در آغوش گرفته و بهت زده به فاجعه که در این شهر رخ داده نگاه می کند.

بهت امدادگر سویسی از میزان فاجعه زلزله ترکیه + عکس

ارسال نظر
ارسال نظر