سال ۱۳۶۵ شمسی، حدود یک ساعت بارندگی شدید در معابر سیل به راه انداخت و خساراتی در محدوده شهری و خسارات بیشتری در برخی نقاط حومه تهران پدید آورد.

کد خبر: ۶۵۷۵۵۳
ارسال نظر