مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان بیشینه سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در زابل را به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و گردوغبار حاصل از آن را که باعث کاهش شعاع دید افقی گردید را ۱۵۰۰ متر عنوان کرد. خشکسالی‌های پیاپی در منطقه سیستان، خشکی رودخانه هیرمند و تالاب بین المللی هامون به عنوان هفتمین تالاب بین المللی آب شیرین دنیا، باعث گردیده تا بادهای ۱۲۰ روزه در منطقه سیستان به جای تبدیل شدن به فرصت به معضل تبدیل شود تا جائیکه در برخی از روزها شعاع دید به کمتر از ۲۰ متر میرسد و تردد را به طور کلی با مشکل مواجه میکند.

کد خبر: ۵۶۰۶۸۱
منبع : ایسنا
ارسال نظر