کد خبر 163007

سه زن، قربانی جنایت سیاه در ارابه شیطانی

سرنخ دستگیری راننده شیطان صفت که پس از سوار کردن زنان جوان، آنها را به محل خلوتی کشانده و پس از آزار و اذیت اموال شان را به سرقت می‌برد در آلبوم متهمان سابقه دار پلیس اداره کشف شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ،  ١٠روز قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس از راننده تبهکار پرایدی شکایت کرد. زن جوان گفت: «عصر دیروز دریکی از خیابان‌های جنوب شهرمنتظر تاکسی بودم که پرایدی جلوی پایم توقف کرد. راننده مرد جوانی درحدود ٣٠ ساله و با قدی بلند بود. از آنجا که چهره موجهی داشت ومن هم عجله داشتم سوار شدم.

اما در بین راه به بهانه ترافیک تغییر مسیر داد و پس از رسیدن به محلی خلوت و بدون توجه به التماس هایم، با تهدید چاقو مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و پول‌ها و طلاهایم را سرقت کرد و متواری شد. از آنجا که هوا تاریک بود موفق نشدم شماره پلاک خودرواش را یادداشت کنم.»با شکایت زن جوان پرونده به شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد و با دستور بازپرس سهرابی، کارآگاهان اداره ١٦ پلیس آگاهی مسئول تحقیق دراین باره شدند.

آنها در نخستین گام با کمک قربانی جنایت سیاه به چهره نگاری از متهم پرداختند. این درحالی بود که در ادامه تحقیقات، کارآگاهان پی بردند دو زن دیگر که نیز به همین شیوه مورد آزار و اذیت و سرقت قرار گرفته‌اند. زمانی که تصویر چهره نگاری متهم فراری به دو قربانی دیگر نشان داده شد، آنها هم مرد جوان را شناسایی کردند.

از آنجا که احتمال می‌رفت راننده پراید فردی سابقه دار باشد، کارآگاهان به سراغ آلبوم متهمان سابقه دار اداره آگاهی رفته و با تطبیق چهره سابقه داران و تصویر چهره نگاری شده، هویت مرد جوان را شناسایی کردند. با شناسایی هویت متهم، محل زندگی او شناسایی  و متهم درعملیاتی ضربتی، دستگیرشد. مرد جوان زمانی که در مقابل بازپرس جنایی قرار گرفت منکر آزارو اذیت و سرقت‌ها شد این درحالی است که سه شاکی پرونده در مواجهه حضوری او را شناسایی کرده‌اند. درحال حاضر نیز تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری