کد خبر 576223

سلام نظامی بایدن به اردوغان + فیلم

لحظه سلام نظامی بایدن به اردوغان در حاشیه اجلاس سران بیست در رم ایتالیا.

ارسال نظر