کد خبر 576191

طوفان کف در ساحل طلایی استرالیا + فیلم

این پدیده به دلیل یک دوره باران‌های شدید و هوای بادی و همچنین در شرایط فشار اتمسفر پایین به وجود آمد. در نتیجه، مناطق وسیعی از مناطق پرجمعیت زیر آب رفت و بیشتر سواحل این منطقه با کف پوشیده شد.

ارسال نظر