کد خبر 445071

نگاهی به وضعیت اقتصادی همسایگان ایران

عراق پایین‌ترین رشد اقتصادی امسال را در بین همسایگان ایران خواهد داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بانک جهانی در گزارش بازبینی شده خود اعلام کرده که رشد اقتصادی کشورهای همسایه ایران (در سه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپا و آسیای مرکزی و جنوب آسیا) مانند بسیاری از کشورهای دیگر تحت تاثیر شیوع کرونا کاهش خواهد یافت.

در ادامه با خلاصه ای از وضعیت رشد اقتصادی کشورهای همسایه ایران در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ آشنا می شوید:

۱-افغانستان

رشد اقتصادی سال گذشته: ۲.۹ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۵.۵ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: یک درصد

۲- پاکستان

رشد اقتصادی سال گذشته: ۱.۹ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۲.۶ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: منفی ۰.۲ درصد

۳- عربستان

رشد اقتصادی سال گذشته: ۰.۳ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۳.۸ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۵ درصد

۴- امارات

رشد اقتصادی سال گذشته: ۱.۷ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۴.۵ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: ۱.۴ درصد

۵- قطر

رشد اقتصادی سال گذشته: منفی ۰.۳ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۳.۵ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۶ درصد

۶- کویت

رشد اقتصادی سال گذشته: ۰.۴ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۵.۴ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: ۱.۱ درصد

۷- عراق

رشد اقتصادی سال گذشته: ۴.۴ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۹.۷ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: ۱.۹ درصد

۸- ترکیه

رشد اقتصادی سال گذشته: ۰.۹ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۳.۸ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: پنج درصد

۹- ترکمنستان

رشد اقتصادی سال گذشته: ۶.۳ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: صفر درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: چهار درصد

۱۰- روسیه

رشد اقتصادی سال گذشته: ۱.۳ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۶ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۷ درصد

۱۱- گرجستان

رشد اقتصادی سال گذشته: ۵.۱ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۴.۸ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: چهار درصد

۱۲- آذربایجان

رشد اقتصادی سال گذشته: ۲.۲ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۲.۶ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۲ درصد

۱۳- ارمنستان

رشد اقتصادی سال گذشته: ۷.۶ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۲.۸ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۹ درصد

بیشتر بخوانید
ارسال نظر