کد خبر 438246

بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپایی را بشناسید

یک چهارم کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در اختیار آلمان است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در سال ۲۰۱۹ اعضای اتحادیه اروپا مجموعا ۱۳ تریلیون و ۹۰۰ میلیارد یورو تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. اندازه اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا در مقایسه با دهه قبل ۱۷ درصد بزرگ تر شده است.  

انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها منفی شود.  

بیش از نصف کل اقتصاد اتحادیه اروپا در اختیار سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا است. مالت و استونی و قبرس نیز کوچک ترین اقتصادهای اروپایی هستند. منطقه یورو ۸۵.۵ درصد از کل اقتصاد اتحادیه اروپا را در اختیار دارد.  

بزرگ ترین اقتصادهای اروپایی

۱-آلمان

حجم کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹: سه تریلیون و ۶۹۳ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار

نسبت اندازه اقتصاد به کل اقتصاد اتحادیه اروپا: ۲۴.۷ درصد

۲- فرانسه

حجم کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹: دو تریلیون و ۵۸۲ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار

نسبت اندازه اقتصاد به کل اقتصاد اتحادیه اروپا: ۱۷.۴ درصد

۳- ایتالیا

حجم کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹: یک تریلیون و ۹۴۳ میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار

نسبت اندازه اقتصاد به کل اقتصاد اتحادیه اروپا: ۱۲.۸ درصد

۴- اسپانیا

حجم کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹: یک تریلیون و ۳۱۴ میلیارد و ۳۱۴ میلیون دلار

نسبت اندازه اقتصاد به کل اقتصاد اتحادیه اروپا: ۸.۹ درصد

۵- هلند

حجم کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹: ۸۳۰ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار

نسبت اندازه اقتصاد به کل اقتصاد اتحادیه اروپا: ۵.۸ درصد

۶- لهستان

حجم کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹: ۵۲۶ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار

نسبت اندازه اقتصاد به کل اقتصاد اتحادیه اروپا: ۳.۸ درصد

۷- بلژیک

حجم کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹: ۵۱۵ میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار

نسبت اندازه اقتصاد به کل اقتصاد اتحادیه اروپا: ۳.۴ درصد

۸- سوئد

حجم کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹: ۵۰۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار

نسبت اندازه اقتصاد به کل اقتصاد اتحادیه اروپا: ۳.۴ درصد

۹- اتریش

حجم کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹: ۴۱۶ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار

نسبت اندازه اقتصاد به کل اقتصاد اتحادیه اروپا: ۲.۹ درصد

۱۰- ایرلند

حجم کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹: ۳۳۱ میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار

نسبت اندازه اقتصاد به کل اقتصاد اتحادیه اروپا: ۲.۵ درصد

بیشتر بخوانید
ارسال نظر