{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 435639

توزیع مواد غذایی بین فقرا در شهر داکار کشور آفریقایی سنگال، این کمک غذایی بین خانواده‌های تاثیر پذیرفته از بحران کرونا توزیع می‌شود.

12

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری