{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 435592

پلیس هند برای هشدار به مردم به منظور ماندن در خانه به شکل و شمایل "یامراج" (خدای مرگ مذهب هندو) در آمده است. در دستی گرز و در دست دیگر ویروس کرونا است.

هند

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری