{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 430189

سازمان تجارت جهانی:

بر اساس پیش بینی‌های سازمان تجارت جهانی در رابطه با وضعیت تجارت جهان، در بهترین حالت شرایطی مشابه فاجعه اقتصادی سال ٢٠٠٨-٢٠٠٩و بدترین حالت ٣برابر حادتر از آن پیش بینی شده است.

photo_2020-04-10_09-58-19

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری