{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یکی از توصیه‌های اولیه و اصلی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، کمک کردن ارتباطات و به اصلاح "فاصله گرفتن اجتماعی" است. هدف از این کار کاهش احتمال شیوع و سرایت این ویروس از افراد مبتلا و ناقل به افراد دیگر است.

کد خبر: ۴۲۶۵۸۴
ارسال نظر