{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

سیلاب شدید زندگی مردم در ایالت نیو ساوث ویلز استرالیا را مختل کرده است. بسیاری از شهر‌های این ایالت وضعیتی شبیه رودخانه‌های شهری را تجربه می‌کنند. بلایای طبیعی ناشی از تغییرات آب و هوایی در ماه‌های گذشته آسیب‌های زیادی به استرالیا زده‌اند. در چنذ ماه گذشته بخش‌های وسیعی از استرالیا نیز درگیر آتش سوزی‌های گسترده بود.

کد خبر: ۴۱۶۰۶۲
ارسال نظر