{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

ژست‌های به دور از آداب دیپلماتیک دونالد ترامپ و همین طور رفتار خودپسندانه وی در طی سخنرانی و دیدارهایش در اجلاس داووس در بین رسانه‌های دنیا به تمسخر گرفته شده است. به گفته رسانه‌ها ترامپ با این رفتار می‌خواد جو منفی ناشی از برگزاری همزمان جلسات استیضاحش با این اجلاس را تحت تاثیر قرار دهد.

کد خبر: ۴۱۱۹۶۳
ارسال نظر