{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

استان ونتو ایتالیا با مرکزیت ونیز محل زندگی برخی از بزرگترین شیشه‌سازان دنیا است. بیشتر کارگاه‌های شیشه و کریستال سازی، در جزیره کوچک مورانو واقع شده اند. ظروف و اشیای شیشه ای مورانو شهرتی جهانی برخوردارند.

پیش از مورانو ونیز مرکز شیشه سازی جهان بود. در سال 1291 به خاطر مسائل ایمنی مقرر شد که کارگاه‌های تولید شیشه ونیز به جزیره کمتر ساخته شده و همسایه یعنی مورانو انتقال داده شوند. جزیره مورانو در اواخر قرون وسطی و دوره رنسانس پیشروترین مرکز ساخت شیشه در دنیا شده بود؛ مهارت و سنتی که تا به امروز در این جزیره باقی مانده است. برای مدت زمانی طولانی، ساخت شیشه منحصر به جزیره مورانو بود.

 

کد خبر: ۴۱۱۰۱۶
ارسال نظر