هزاران نفر از مردم آمریکا در اعتراض به اقدامات جنگ طلبانه ترامپ که موجب ایجاد تنش با ایران شده است در70 منطقه مختلف این کشور دست به تظاهرات اعتراضی زدند. کاخ سفید، کنگره آمریکا و برج ترامپ نیز از مراکز این تجمعات بوده است.

کد خبر: ۴۰۷۲۲۹
ارسال نظر