هزاران معترض عراقی که در میان آنها شمار زیادی از اعضا و هواداران نیروی بسیج مردمی موسوم به حشد شعبی دیده می‌شدند پس از عبور از موانع امنیتی به راحتی خود را به منطقه سبز و نیز محوطه سفارت آمریکا در بغداد رساندند و برغم واکنش نیروهای امنیتی داخل سفارت خسارات قابل توجهی به ساختمان نمایندگی آمریکا در پایتخت عراق وارد کردند.

کد خبر: ۴۰۶۵۷۲
ارسال نظر