{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

نگاهی داریم به منتخبی از تصاویر ترامپ و سیاستمداران آمریکایی در سال 2019، در این سال بررسی روند استیضاح ترامپ بزرگترین خبر دنیای سیاست آمریکا و حتی جهان بود.

کد خبر: ۴۰۲۲۴۲
ارسال نظر