توده غلیظی از دود ناشی از آتش سوزی های طبیعی در استرالیا شهر سیدنی را پوشانده است. غلظت آلودگی در شهر سیدنی به شدت افزایش یافت. مقامات بهداشتی هشدار دادند که کیفیت هوا از سطح "خطرناک" فراتر می رود و برخی از ساکنان با ماسک به خیابان ها آمدند. هم اکنون در شش ایالت استرالیا آتش سوزی های طبیعی شدیدی جریان دارد.

کد خبر: ۴۰۱۰۷۱
ارسال نظر