درحالی سطح کیفیت هوا در بسیاری از ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در دهلی نو به بالای شاخص 400 رسیده که در برخی ایستگاه های این میزان به بالای 700 رسیده است. با افت کیفیت هوای دهلی‌نو پایتخت هند به سطح هشدار، میان دانش آموزان ماسک هوا توزیع شد. سوزانده شدن پسماندهای کشاورزی در ایالت های مجاور را دلیل افزایش آلودگی هوا در پایتخت هند اعلام شده است.

کد خبر: ۳۹۱۶۱۳
ارسال نظر