در پی افزایش قیمت بلیت مترو در سانتیاگو پایتخت شیلی مردم این شهر با پلیس درگیر شدند. در این درگیری هاساختمان‌های دولتی و برخی ایستگاه‌های مترو به آتش کشیده شد. بیش از 130 نفر از معترضین که باعث خسارت به ایستگاه های مترو شده بودند توسط پلیس دستگیر شدند.

دولت شیلی قیمت بلیت را 30 پزو افزایش داد که همین امر باعث بوجود آمدن درگیری ها بین پلیس و مردم در سانتیاگو شد در حالی که این دومین افزایش بهای بلیت در شیلی بوده پیشتر نیز دولت قیمت بلیت مترو را 20 پزو گرانتر کرده بود.

کد خبر: ۳۸۹۰۹۶
ارسال نظر