روز گذشته چندین انفجار در یکی از انبارهای تسلیحاتی پایگاه نظامی منطقه آچینسکی در سیبری روسیه رخ داد.

کد خبر: ۳۷۱۶۶۸
ارسال نظر