{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مدیر یک موسسه بزرگ خیریه تحقیقات پزشکی تازه ترین مورد شیوع ابولا در آفریقای مرکزی را تحولی "واقعا هراس آور" توصیف کرده است. در ده ماه اخیر نزدیک به ۱۴۰۰ نفر در جمهوری دمکراتیک کنگو جان خود را از دست داده اند.

این بزرگترین مورد شیوع ابولا از زمان اپیدمی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ است و "هیچ نشانه ای از متوقف شدن آن دیده نمی شود."

کد خبر: ۳۶۷۶۸۲
ارسال نظر