کد خبر 367113

افزایش نرخ بیکاری در ترکیه

شمار بیکاران ترکیه از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گذشت.

به گزارش آناتولی، مرکز آمار ترکیه اعلام کرد نرخ بیکاری این کشور تا پایان ماه آوریل به ۱۳ درصد افزایش یافته است. با افزایش ۳.۳ درصدی جمعیت افراد غیر شاغل در جستجوی کار، شمار بیکاران دارای ۱۵ سال و بیشتر با ۱.۱ میلیون نفر افزایش به ۴.۲ میلیون نفر رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نرخ بیکاری در بخش غیر کشاورزی با ۳.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۵ درصد رسیده است. نرخ بیکاری جوانان که نسبت جمعیت بی کار ۱۵ تا ۲۴ ساله به کل جمعیت جوان را می سنجد به ۲۳.۲ درصد رسیده است که یکی از بالاترین نرخ های بیکاری جوانان ذر بین کشورهای اروپایی است.

هم چنین به گفته مرکز آمار ترکیه، جمعیت شاغلین ترکیه با ۸۱۰ هزار نفر کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۸.۲ میلیون نفر رسیده است. ۱۷.۶ درصد کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، ۱۹.۷ درصد در بخش صنعت، ۵.۷ درصد در بخش ساخت و ساز و ۵۶.۹ درصد در بخش خدمات مشغول به کار بوده اند.

تا پایان ماه آوریل جمعیت مشارکت کننده در بازار کار ترکیه با ۳۰۶ هزار نفر افزایش به ۳۲.۴ میلیون نفر رسیده است تا نرخ مشارکت به ۵۲.۹ درصد افزایش یابد. این نرخ برای مردان ۷۱.۸ درصد و برای زنان ۳۴.۵ درصد اندازه گیری شده است.

لازم به ذکر است نرخ بیکاری ترکیه در سال گذشته بین ۹.۶ دصرد تا ۱۳.۵ درصد بود. بالاترین نرخ بیکاری این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مربوط به ژانویه و فوریه امسال با ۱۴.۷ درصد و کمترین نرخ مربوط به می ۲۰۱۴ با ۸.۸ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر