نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور قاره آفریقا است. جمعیت این کشور بیش از ۱۹۵ میلیون نفر و زبان رسمی آن انگلیسی است. بخش بزرگی از اقتصاد این کشور بر پایه کشاورزی و دامپروری استوار است. در اینجا نگاهی داریم به زندگی روستایی در این کشور؛

کد خبر: ۳۶۳۳۲۲
ارسال نظر