کد خبر 336252

تصویر رئیس جمهور ایران روی جلد Newsweek

تصویر رئیس جمهور ایران روی جلد Newsweek ، «جنگ فریبکارانه بعدی آمریکا» آیا ایران، عراق ترامپ خواهد بود؟

بیشتر بخوانید
ارسال نظر