{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

چینی های مقیم انگلیس همزمان با چشن سال نوی چینی به برگزاری مراسم سنتی در لندن اقدام می‌کنند. مراسم سال نوی چینی در 9و 8 فوریه برگزار می شود. جشن اصلی این مراسم در قسمت مرکزی شهر لندن، در محله چینی ها برگزار می شود.

کد خبر: ۳۳۵۲۲۸
ارسال نظر