موافقان و مخالفان جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) در خیابان‌های لندن رو در روی هم قرار گرفتند.

کد خبر: ۳۲۱۳۵۲
ارسال نظر