{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 310492

یک کارشناس اقتصادی در توئیتر خود هرم نابرابری ثروت در جهان را منتشر کرد

به گزارش اقتصادآنلاین، سید صادق الحسینی در توییتر خود اینگونه نوشت، سه میلیارد و ۲۱۱ میلیون نفر یعنی ۶۳/۹ درصد از جمعیت جهان فقط ۱/۹ درصد از ثروت جهان را در اختیار دارند!

 ۴۲ میلیون نفر یعنی کمتر از ۱ درصد جمعیت جهان حدود ۴۵ درصد ثروت جهان را در اختیار دارند!

هرم نابرابری ثروت

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری