کد خبر 300090

تبعیض نژادی بر درآمد آمریکایی‌ها

گزارش‌های دولتی آمریکا نشان می‌دهد که نابرابری در درآمد خانوارهای سفیدپوست و سیاهپوست آمریکایی در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، گزارش سالانه اداره آمار دولت آمریکا نشان می دهد که با وجود رشد میانگین درآمد خانوارهای آمریکا در سال 2017، شکاف میان درآمد خانوارهای سفیدپوست و سیاهپوست افزایش داشته است.

براساس این گزارش، درآمد خانوارهای سفیدپوست و اسپانیایی تبارهای آمریکا در سال 2017 به ترتیب 2.6 و 3.7 درصد رشد داشته، اما در همین حال، خانوارهای آفریقایی-آمریکایی با کاهش 0.2 درصدی درآمد مواجه بوده اند.

این گزارش همچنین نشان می دهد که 12.3 آمریکایی ها در فقر زندگی می کنند و 28.5 میلیون نفر از مردم این کشور فاقد پوشش بیمه ای هستند.

آمار سال 2016 اداره آمار آمریکا حاکی از آن است بیش از 40 میلیون نفر از مردم این کشور را آفریقایی تبارها تشکیل می دهند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر