{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 268816

مدیر کل سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد:

مدیر کل سازمان منع تسلیحات شیمیایی از نبش قبر افرادی که احتمال داده می شود در نتیجه حمله شیمیایی ادعایی در دوما سوریه کشته شده باشند، از سوی کارشناسان این سازمان خبر داد.

به گزارش النشره، احمد اوزومجو، مدیر کل سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد: کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی در دوما در راستای نبش قبر افرادی که احتمال داده می شود در نتیجه حمله شیمیایی ادعایی در شهر کشته شده باشند، اقدام خواهد کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، وی افزود: تیم سازمان منع تسلیحات شیمیایی بیش از ۱۰۰ نمونه از محل گرفته است و این از زمانی است که کارشناسان آن به محل حادثه احتمالی در ۲۱ آوریل رسیده اند.

اوزومجو تاکید کرد: کارشناسان  در راستای نبش قبر  برخی قربانیان و نمونه برداری از آنها اقدام خواهند کرد. کارشناسان ما در گذشته کالبد شکافی کرده اند اما این اولین بار است که اقدام به نبش قبر می کنیم.

مدیر کل سازمان منع تسلیحات شیمیایی گفت: گزارشی که کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی در حال آماده کردن آن درباره حادثه دوما هستد، چند ماه بعد منتشر خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری