{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مهاجرت در کنگو روبه افزایش است و درسال جاری به دلیل درگیری مداوم در حال حاضر 1.7 میلیون نفر از خانه های خود به سایر نقاط امن کشور فرار کردند.

کنگو نیز به لیست کشورهای بحران مهاجران تبدیل شد- حتی قبل از سوریه، یمن و عراق، روز چهارشنبه (NRC)  موسسه خیریه نروژی شورای پناهندگان گفت: “مردم کنگو از شوک دوگانه رنج می برند – با درگیری وحشیانه و به دلیل بحران سیاسی وضعیت کشور روبه بدتر شدن می باشد.

 

کد خبر: ۲۳۶۴۸۴
منبع : الجزیره
ارسال نظر