تحلیل تکنیکال شاخص کل؛

بررسی سمت و سوی شاخص های بازار سرمایه از دید نموداری و سناریوهای محتمل

حدود ۷۱۸۸ میلیارد تومان ارزش معاملات امروز و کاهش های پی در پی اخیر! روند فرسایشی بازار سرمایه با ارزش معاملات خرد پایین و کاهش ورود نقدینگی...

بررسی سمت و سوی شاخص های بازار سرمایه از دید نموداری و سناریوهای محتمل

اقتصادآنلاین - مینا یوسفی، تحلیلگر بازارهای مالی؛ گروسی به تهران آمد و رفت. تعامل ایران و آژانس فعلا در چارچوب قبلی پیش میرود و اتفاق خاصی رخ نداده است.  بازار دو سه روزیست به بهانه استپ و افت دلار و اصلاح موقت شاخص کل منفی است. مخصوصا دلار محور ها، تسویه اعتبارها و تراز کردن حساب ها در انتهای سال مالی کارگزاری ها و شرکت ها از دلایل محتمل دیگر بیان میشود. ارزش معاملات خرد ۷۲۰۰  شده است که نسبت به هفته گذشته که ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان هم شده بود کاهش قابل توجهی داشته است.

خودرو سازها متفاوت تر از روزهای پیشین حجم خوردند و بهتر داد و ستد شدند یک علت می تواند چرخش بازار از دلار محورها به سهم های تورمی و جا مانده هفته پیشین باشد و دلیل دیگر خبرهای شورای رقابت و پیشنهاد خودروسازان به افزایش نرخ ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ کارخانه بوده است. 

تحلیل تکنیکال شاخص کل:

شاخص کل و یک سناریو جدید ولی محتمل:

یک سیمتریکال مد نظر این سناریو است که دو حالت دارد:

در شاخه H باشیم که خود یک دیامتریک است و سپس اصلاح میان مدت بعدی I پیش رو باشد.

H در ۱.۷۰۰ میلیون واحد تمام شده و شاخه I به صورت کوتاه طی شده باشد و این رشد اخیر بخشی ازموج صعودی بعدی باشد. این اصلاح یک پولبک موقت به محدوده ۱.۷۲۰-۱.۷۰۰ میلیون واحد باشد و سپس ادامه تقاضا و رشد در بازار را داشته باشیم. در این سناریو رشد خوبی در انتظار شاخص است.

1 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

شاخص در سناریوی بعدی یک فلت بزرگ است.

شاخص در سناریویی یک فلت بزرگ است.

می تواند یک دیامتریک موج A و یک دیامتریک پاپیونی یا ایزومتریک برای موج B باشد و سپس C را داشته باشیم.  امواج صعودی دیامتریک B شارپ هستن و اموج اصلاحی آن نوسانی و کند.  هم پوشانی و زمان لگ ها به هم شبیه هست که پیش بینی ها را محتمل تر کرده است. لگ E  هستیم با دو سناریو محتمل:

سناریو یک:

در این سناریو می تواند لگ E صعودی هنوز تمام نشده باشد و این شاخه ازB  به صورت یک دیامتریک پاپیونی یا الماسی یا یک حتی الگویی ترکیبی باشد. قبلا این سناریو را مد نظر داشتیم که در نتیجه اصلاح قبل را موقت می دانستیم و از محدوده ۱.۵۲۳ میلیون واحد یک برگشت خوب داشتیم تا شاخه E کامل شود. در به روز رسانی زیر مشاهده میشود ABCD از لگ E سناریو تکمیل شده و این رشد در نتیجه رشد افسار گسیخته دلار پیش رفته است . لگ E بزرگ می تواند خوشبینانه در محدوده سقف تاریخی شاخص ۱.۹۶۰ میلیون واحد الی ۲.۱۰۰ میلیون واحد تمام شود. مجدد به روز رسانی خواهد شد.

آپدیت ۱۴ اسفند:

گروسی به تهران آمد و رفت. تعامل ایران و آژانس فعلا در چارچوب قبلی پیش میرود و اتفاق خاصی رخ نداده است.  بازار دو سه روزیست به بهانه استپ و افت دلار و اصلاح موقت شاخص کل منفی است. مخصوصا دلار محور ها . تسویه اعتبارها و تراز کردن حساب ها در انتهای سال مالی کارگزاری ها و شرکت ها از دلایل محتمل دیگر بیان میشود. ارزش معاملات خرد ۷۷۰۰  شده است که نسبت به هفته گذشته که ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان هم شده بود کاهش قابل توجهی داشته است.

خودرو سازها متفاوت تر از روزهای پیشین حجم خوردند و بهتر داد و ستد شدند یک علت می تواند چرخش بازار از دلار محورها به سهم های تورمی و جا مانده هفته

پیشین باشد و دلبیل دیگر خبرهای شورای رقابت و پیشنهاد خودروسازان به افزایش نرخ ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ کارخانه بوده است.

شاخص کل در سناریوی کنونی شاخه E به نظر تمام شده و اصلاح شاخه F  از (E) را داریم تا محدوده ۱.۷۰۰ میلیون واحد. محدوده مقاومتی حوالی سقف تاریخی شاخص ۱.۹۶۰ میلیون واحد الی ۲.۱۰۰ میلیون واحد است.

2 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

تحلیل گذشته:

 3 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

4 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

سناریوی محتمل دیگر:

سناریوی خوشبینانه است که با رشد دلار و سکه و بازارهای موازی بالاخره بعید هم نیست و میشود مد نظر داشت:

بعد از اتمام دیامتریک الماسی وارد یک الگوی جدید رو به بالا شده ایم. در الگوی جدید یک ۵ موجی ایمپالس منفرد داشته باشیم .

حمایت ها و مقاومت های نزدیک مشخص شده است.

آپدیت:

واگرایی مثبت مخفی اثر کرده و یک رشد در قالب ریز موج ۵ از ۵ از حوالی حمایت ۱.۵۰۰ میلیون واحد شروع شده و ادامه دار است. در محدوده ۱.۹۶۰-۲.۱۰۰ میلیون واحد یک سقف مقاومتی محتمل است. سپس اصلاح کارکشنی به صورت موقت خواهیم داشت تا موج صعودی بعدی شروع شود که گین خیلی خوبی خواهد داد.

اگر ۵ از ۵ تمام شده باشد اصلاحی تا ۱میلیون و ۷۰۰ درپله اول داریم . اگر ریزموج ۴ از ۵ از موج اخر باشیم. یک رشد تا سقف ۱ میلیون و ۹۵۰ احتمالا خواهیم داشت و سپس اصلاح میکند.

۱۴ اسفند: مستعد واگرایی منفی نمودار سقف بالاتر و اندیکاتور سقف پایین تر تشکیل داده است. لذا باید تا حوالی حمایت در معاملات کمی دقت شود.

5 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

گذشته:

6 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

7 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن:

آپدیت ۱۴ اسفند:

8 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

شاخص هم وزن جای مهمی است و حوالی سقف مهم تاریخی است. ۵۴۰۰۰  واحد را هفته گذشته دیده و اصلاحی داشته است و اکنون ۵۳۳۰۰۰ واحد می باشد. یک ۵ موجی کوچک به نظر در حال شکل گیری است که در نمودار مشخص شده . ریز موج های ۱ ۲ ۳ تمام و این اصلاح ۴ از ۵ ریز موج است که موقت است. بعد از یک رشد ۵ از ۵ یک کارکشن خواهیم داشت.

 حمایت های فیبوی قیمتی ۵۰۶۰۰۰-۴۹۸۰۰۰ واحد نزدیک هستند.

به علاوه توضیحات تحلیل قبل معتبر می باشد:

دقیقا از حمایت اشاره شده در تحلیل گذشته شاهد برگشت شاخص هم وزن بوده ایم و به نظر بخش اول از اصلاح کارکشن B یا ۲  روی حمایت تمام شد. این رشد میتواند بخش دوم کارکشن کنونی باشد و البته مقاومت مهمی در محدوده ۵۳۸۰۰۰ واحد داریم که پیک تاریخی هم هست باید دید تقاضا در این محدوده به چه صورت خواهد بود.

9 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

یک حمایت در ۵۳۰۰۰۰ واحد داریم که می تواند پایان ۴ و شروع ۵ از ۵ اخیر باشد.

10 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

سناریو های دوم شاخص هم وزن:

آپدیت: ۱ از ۵ موجی بخش دوم الگوی زیگزاگ هستیم. خود ۱، ۵ ریز موج دارد که در ریز موج ۴ هستیم. .

برگشت شاخص از حمایت مشخص شده و نزدیک شدن به سقف تاریخی در حوالی ۵۳۸۰۰۰ واحد را مشاهده میکنید.  انتظار داریم اگر در کارکشن B هستیم به صورت کند در حوالی سقف تاریخی پیشروی کند تا b تکمیل گردد سپس اصلاح موقت c را برای پایان Bو شروع رالی بعدی داشته باشیم.

به عبارتی اگر بخواهیم توضیح کاملی بدهیم با پایان یک مثلث خنثی ،  در حال خوشبینانه می تواند پس از تکمیل ۵ موجی A در سقف  ۵۳۰۰۰۰ واحد وارد اصلاح کارکشن B شده باشد که زمانبر تر باید باشد. سپس یک ۵ موجی دیگر برای شاخص هم وزن مد نظر داشت تا الگوی زیگزاگ تکمیل گردد. این ۵ موجی یک رشد خوب برای شاخص هم وزن را نوید میدهد.

11 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

12 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

13 تحلیل بازارها چهاردهم اسفند

با اتمام یک مثلث از کف ۳۵۸۸۰۰ واحد یک ۵ موجی داشتیم که بخشی از الگوی جدید است. اصلاح اخیر از پیک ۵۲۶۰۰۰ واحد موج۲  از یک ایمپالس درجه بالاتر یا B از یک کارکشن می باشد.

یا  یک ۵ موجی داریم در شاخه اول که ۱ یا A از یک زیگزاگ است. این ۵ موجی در حال تکمیل است و فعلا در انتهای ۴ از ۵ هستیم که اصلاحی است. زمان مشخص میکند کدام سناریو محتمل تر خواهد شد.

نتیجه این سناریو با سناریوی بالایی فرقی ندارد و هر دو یک مسیر را طی میکنند.

ارسال نظر
ارسال نظر