تحلیل تکنیکال بازارها؛

بررسی فلزات پایه و کامودیتی ها از دید نموداری و پیش بینی مسیر پیش رو

پیش بینی و بررسی قیمت فلزات با دید نموداری در این گزارش صورت گرفته است. شاخص دلار همواره به عنوان عاملی تعیین کننده قیمت فلزات نقش آفرینی کرده است. با بالا رفتن شاخص دلار کامودیتی ها تحت فشار قرار میگیرند.

بررسی فلزات پایه و کامودیتی ها از دید نموداری و پیش بینی مسیر پیش رو

اقتصادآنلاین - مینا یوسفی، تحلیلگر بازارهای مالی؛ تقاضای چین به عنوان اصلی ترین خریدار مس کاهش یافته است ولی چشم انداز خروج از رکود اقتصادی این کشور شاید سبب بهبود قیمت مس شده است. موجودی مس در انبار های مس چین نیز به شدت بالا رفته است. برخی پیش بینی ها مس را صعودی و در سه سال آتی محدوده ۱۲- ۱۵ هزار دلار می بیند ولی احتمالاتی از دید نمودار نیز هست که مس ۷۰۰۰ دلار در آن دیده شده است.

بررسی نموداری فلز روی در بازارهای جهانی:

1 بررسی فلزات چهاردهم اسفند

در حال حاضر قیمت هر تن روی ۳۰۴۵ دلار می باشد. هر تن روی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱  با رقم ۲,۹۹۸ دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش ۱.۵۶ درصدی یا ۴۷ دلار روی نسبت به هفته گذشته می باشد.

اپدیت: دیامتریک بلند مدت مد نظر است. و در حال تکمیل شاخه G. اصلاح اخیر یک پولبک بوده است و با رسیدن ار اس ای به حمایت معتبر انتظار برگشت روند می رود.

هفتگی:

2 بررسی فلزات چهاردهم اسفند

3 بررسی فلزات چهاردهم اسفند
۱۳ اسفند: چارت روزانه: هدف های نزدیک در برگشت روند روی محدوده ۳۴۵۰-۳۷۰۰ دلار می باشد.

۶ اسفند:

4 بررسی فلزات چهاردهم اسفند

بررسی نموداری فلز مس در بازارهای جهانی:

در حال حاضر قیمت هر تن مس ۸,۹۲۷ دلار می باشد. هر تن مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱  با رقم ۸,۸۳۳ دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش ۱.۰۶ درصدی یا ۹۴ دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.

5 بررسی فلزات چهاردهم اسفند

اگر شاخه (E) به صورت یک دیامتریک بخواهد تکمیل شود آنگاه یک اصلاح در قالب  e  داریم که می تواند در محدوده ۶۹۰۰ دلار تمام شود.

هفته های گذشته اشاره داشتیم که  ار اس ای لب مرز حمایتی است که نباید شکسته شود در اپدیت این هفته شاهد شکست حمایت ار اس ای در تایم روزانه نیز هستم و سپس پولبک به سقف مقاومتی رخ داده.

انتظار داریم از محدوده ۹۰۰۰-۹۶۰۰ شاخه D تمام و اصلاح شاخه E  را داشته باشیم.

6 بررسی فلزات چهاردهم اسفند

بررسی نموداری فلز آلومینیوم در بازارهای جهانی:

هر تن آلومینیوم ۲۴۰۰ دلار است.

7 بررسی فلزات چهاردهم اسفند

اپدیت ۱۳ اسفند: اگر G به صورت یک الگوی ترکیبی مد نظر باشد. در بخش دوم y می تواند یک مصلص شکل دهد که لگ e از آن هستیم. محدوده حمایتی ۲۰۰۰-۲۲۰۰ را دارد و سپس انتظار یک رشد خواهیم داشت. هفته پیش رو احتمالا خنثی یا با بازدهی مثبت است. ار اس ای روی حمایت می باشد.

8 بررسی فلزات چهاردهم اسفند

واکنش های مکرری به میدل لاین داشته ایم و این بار هم نمودار قیمتی حول این خط متراکم شده است. اصلاح اخیر از سقف ۳۶۰۰ دلار شاخه G را تکمیل میکند.  حمایت ۲۱۵۰ دلار را داریم و به نظر ار اس ای باید به محدوده حمایتی برسد سپس یک برگشت داشته باشیم

9 بررسی فلزات چهاردهم اسفند

بررسی نموداری فلز سرب در بازارهای جهانی:

در حال حاضر قیمت هر تن سرب ۲,۱۱۹.۵ دلار می باشد.

10 بررسی فلزات چهاردهم اسفند

 ۱۳ اسفند: از دید نموداری شاخه G  دیامتریک هستیم. که سناریو های مختلفی برای تکمیل آن انتظار میرود. اگر یک مثلث خنثی باشد شاخه e آن یک سیمتریکال تمام شده باشد انتظار برگشت و یک رشد از محدوده حمایتی مشخص شده می رود.

11 بررسی فلزات چهاردهم اسفند

12 بررسی فلزات چهاردهم اسفند

 

ارسال نظر
ارسال نظر