کدام کشورها زیر خط فقر بین‌المللی هستند؟

بر اساس داده های بانک جهانی، ماداگاسکار در صدر فهرست ده کشور اول جهان از حیث تعداد افراد زیر خط فقر قرار دارد.

کدام کشورها زیر خط فقر بین‌المللی هستند؟

ارسال نظر
ارسال نظر