هدیه وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران زن + عکس

وزیر خارجه ترکیه پس از پایان نشست خبری با حسین امیر عبدالهیان با خبرنگاران عکس یادگاری گرفت.

هدیه وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران زن + عکس

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ وزیر خارجه ترکیه در حاشیه نشست خبری با امیرعبداللهیان به خبرنگاران زن گل هدیه داد و عکس یادگاری با آنها گرفت.

هدیه وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران زن + عکس

هدیه وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران زن + عکس

ارسال نظر
ارسال نظر