واکنش کنعانی به اظهارات ضد ایرانی در رسانه ها

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: دروغ پردازی‌های رسانه‌ای‌ درخصوص ایران جدید نیست؛ اما تشدید آن در ماههای اخیر دلایل مختلفی دارد.

واکنش کنعانی به اظهارات ضد ایرانی در رسانه ها

به گزارش اقتصادآنلاین، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه در توییتر نوشت: دروغ پردازی‌های رسانه‌ای‌ درخصوص ایران جدید نیست؛ اما تشدید آن در ماههای اخیر دلایل مختلفی دارد.

وی ادامه داد: یک دلیل بسیار مهم اینکه رژیم آپارتاید اسرائیل مدتهاست درگیر نزاع سیاسی، آشوب، اردوکشی خیابانی و بحران داخلی است. البته کتمان حقایق، کمکی به نجات رژیم از سرنوشت محتوم فروپاشی نخواهدکرد.

واکنش کنعانی به اظهارات ضد ایرانی در رسانه ها

واکنش کنعانی به اظهارات ضد ایرانی در رسانه ها

ارسال نظر
ارسال نظر