توضیح وزارت امور خارجه درباره تحویل سفارت افغانستان به طالبان

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: موضوع تحویل و تحول سفارت افغانستان در تهران، امری داخلی(مربوط به افغانستان)بوده و به هیچ عنوان وزارت امور خارجه ایران به موضوع مزبور، ورود نکرده است.

توضیح وزارت امور خارجه درباره تحویل سفارت افغانستان به طالبان

به گزارش اقتصادآنلاین، روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در اطلاعیه‌ای با رد برخی ادعاهای مطرح‌شده در خصوص تحویل و تحولات داخلی سفارت افغانستان در تهران، تاکید کرد: موضوع تحویل و تحول سفارت افغانستان در تهران، امری داخلی( مربوط به افغانستان) بوده و به هیچ عنوان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به موضوع مزبور، ورود نکرده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هیچ سند یا تجهیزات یا هر شیئ دیگری که متعلق به سفارت افغانستان در تهران بوده را، تحویل نگرفته است.

ارسال نظر
ارسال نظر