واکنش کنعانی به اقدامات رسانه ای آمریکا علیه ایران

سخنگوی وزارت خارجه هیاهوی رسانه‌ای رژیم آمریکا و چند کشور اروپایی در مورد ایران را تلاشی بی‌حاصل عنوان کرد.

واکنش کنعانی به اقدامات رسانه ای آمریکا علیه ایران

به گزارش اقتصاد آنلاین، ناصر کنعانی در توییتی نوشت:‌ هیاهوی رسانه ای رژیم آمریکا و چند کشور اروپایی در مورد ایران، تلاشی بیحاصل در مسیر ایران هراسی و موجه ساختن اقدامات غیرقانونی و ضدحقوق بشری آنان علیه ملت ایران است.

بحران سازی بیرونی و فرافکنی، تاکتیک نخ نمای غرب و رژیم آپارتاید صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی خود در میان موج های مکرر اعتراضات و اعتصابات مردمی است، به ویژه آنکه‌ در عرصه بین‌المللی نیز با چالش‌های سختی مواجه‌اند.

ارسال نظر
ارسال نظر