بدهی خارجی ایران ۲.۶ میلیارد دلار کم شد

بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی بدهی خارجی ایران در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ برابر ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار است که در مقایسه با سال گذشته ۲ میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار کاهش داشته است.

بدهی خارجی ایران ۲.۶ میلیارد دلار کم شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به آبان ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

برپایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار است.

براساس این گزارش، چهار میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار از بدهی خارجی ایران، بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو رقمی افزون بر ۶ میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو اعلام شده که چهار میلیارد و ۵۳۴ میلیون یورو از آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

بدهی

ارسال نظر
ارسال نظر