این نشست ۹۵ دقیقه طول کشید که در حاضران نظرات خود را که اغلب محتوایشان نامیدی از دیپلماسی و ضرورت به رسمیت شناختن استقلال دونتسک و لوهانسک بود مطرح کردند. همچنین پوتین وعده داد امروز تصمیم‌گیری کند.

کد خبر: ۶۱۳۸۳۳
ارسال نظر