کد خبر 554969

کسی به حرف های طالبان اعتماد نمی کند

سه زن وضعیت افغانستان پس از طالبان را اینگونه توصیف می‌کنند: ما نگران آب و غذا و دسترسی به ملزومات اولیه زندگی هستیم، همه در ‌‌شوک کامل هستند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر