کد خبر 554109

طالبان پس از استقرار کامل در شهرهای افغانستان با تعبیه ایست های بازرسی درصدد القاء و حفظ آرامش به شهروندان است تا جائیکه اعلام کرده است با هرگونه غارتگری و دست درازی به اموال مردم به شدت برخورد می کند.

حجم ویدیو: 6.59M | مدت زمان ویدیو: 00:01:40
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها