کد خبر: ۵۲۳۳۶۲
ارسال نظر

  • کریم
    ۰ ۰

    با سلام ، تصاویر قشنگی گذاشته اید ولی یک تصویر موقعی کامل میشود که همراه با شرح آن باشد و گرنه چندان جذاب نخواهد شد .