رییس شورای عالی صلح افغانستان که امروز وارد تهران شده است با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد.

کد خبر: ۴۷۴۹۱۹
ارسال نظر