دونالد ترامپ برای اولین بار از زمان بازگشت از بیمارستان در انظار عمومی برای هوادارنش سخنرانی کرد و گفت: آماده بازگشت به کارزار انتخاباتی است.

کد خبر: ۴۷۳۳۹۲
ارسال نظر